แสดง %d รายการ

เซ็นเซอร์วัดความดัน (Pressure Transmitter)

Pressure Transmitter หรือ เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันของของเหลว แก๊ส หรืออากาศ แปลงค่าความดันที่วัดได้เป็นสัญญาณไฟฟ้ามาตรฐาน เช่น กระแสไฟฟ้า 4-20 mA หรือ แรงดันไฟฟ้า 0-10 VDC เพื่อส่งต่อไปยังระบบควบคุมสำหรับการตรวจสอบ บันทึก หรือ ควบคุมกระบวนการอื่นๆ

↓ อ่านรายละเอียดสินค้า


รายละเอียดสินค้าประเภท Pressure transmitter

หน้าที่ของ Pressure transmitter

pressure transmitter ทำหน้าที่
Pressure transmitter ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • วัดความดันของของเหลว แก๊ส หรืออากาศ
 • แปลงค่าความดันที่วัดได้เป็นสัญญาณไฟฟ้ามาตรฐาน
 • ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบควบคุม
ภาพประกอบจาก : Realpars

ประเภทของเพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์

Pressure transmitter มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 • Gauge Pressure Transmitter: วัดความดันเทียบกับความดันบรรยากาศ
 • Absolute Pressure Transmitter: วัดความดันเทียบกับสุญญากาศ
 • Differential Pressure Transmitter: วัดความต่างของแรงดันระหว่างสองจุด

หลักการทำงานของ Pressure transmitter

หลักการทำงาน pressure transmitter

1. การตรวจจับแรงดัน

Pressure Transmitter มีส่วนประกอบที่เรียกว่า "เซ็นเซอร์" ทำหน้าที่ตรวจจับแรงดันของของเหลว แก๊ส หรืออากาศ เซ็นเซอร์มีหลายรูปแบบ เช่น ไดอะแฟรม หรือ ท่อ Bourdon

2. การแปลงสัญญาณ

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น การเคลื่อนที่ ความตึง หรือ ความจุ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า

3. การปรับแต่งสัญญาณ

สัญญาณไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์อาจต้องผ่านการขยายสัญญาณ กรองสัญญาณ หรือ ปรับแต่งอื่น ๆ เพื่อให้ได้สัญญาณที่มีความแม่นยำและอยู่ในช่วงที่ต้องการ

4. สัญญาณขาออก

สัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านการปรับแต่งแล้ว จะถูกส่งออกไปยังระบบควบคุม

รูปแบบของ Pressure transmitter

Pressure Transmitter มีหลายรูปแบบ โดยมีรูปแบบที่พบได้บ่อย ดังนี้

piezoresistive pressure sensor

Piezoresistive

Pressure transmitter แบบ Piezoresistive เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปที่สุด เซ็นเซอร์เหล่านี้ทำจากวัสดุที่มีความต้านทานซึ่งจะเปลี่ยนค่าความต้านทานตามแรงดันที่กระทำ การเปลี่ยนแปลงความต้านทานนี้สามารถวัดและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล

 • ใช้งานง่าย
 • ความแม่นยำปานกลาง
 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ
 • มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
 • ติดตั้งง่าย
 • มีราคาไม่แพง
capacitive pressure transmitter

Capacitive

เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์แบบ Capacitive เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ใช้หลักการความจุไฟฟ้า(Capacitance) ในการวัดแรงดันที่กระทำ Capacitance คือความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวนำสองตัว ในเซ็นเซอร์วัดความดันแบบ Capacitive แผ่นไดอะแฟรมทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงดัน วัสดุของแผ่นไดอะแฟรม เช่น สแตนเลส, C-Hastelloy หรือ แทนทาลัม เมื่อแรงดันถูกกระทำกับพื้นผิวของแผ่นไดอะแฟรม การเปลี่ยนรูปจะส่งผลต่อระยะห่างระหว่างสองความจุไฟฟ้า ผ่านของเหลวที่ถูกเติมเต็ม การเปลี่ยนแปลงคาปาซิสแตนี้สามารถวัดและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล

 • ความแม่นยำสูง
 • ช่วงการวัดกว้าง
 • ทนต่อุณหภูมิ
 • ไวต่อสัญญาณรบกวน
thin film resistive pressure transmitter

Thin film

เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์แบบ Thin-film Resistive เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ใช้วัสดุที่มีความต้านทานแบบฟิล์มบางมากในการวัดแรงดันที่กระทำ ฟิล์มบางนี้มักจะมีความหนาเพียงไม่กี่ร้อยนาโนเมตร ทำให้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันสูง

โดย Pressure transmitter รูปแบบ Thin-film Resistive มักใช้ในโซลูชันอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและละเอียด

 • เป็นเซ็นเซอร์แบบแผ่นฟิล์มบาง ๆ
 • แปลงค่าแรงดันเป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยตรง
 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ
 • มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
 • ติดตั้งง่าย
 • มีราคาไม่แพง
optical pressure sensor

Optical pressure sensor

เซ็นเซอร์วัดความดันแบบใยแก้วนำแสง (Fibre optic pressure transmitter) ใช้ใยแก้วนำแสงในการวัดแรงดันที่กระทำ หลักการของเซ็นเซอร์เหล่านี้ง่ายมาก: เมื่อแสงผ่านใยแก้วนำแสง คุณสมบัติของแสง (เช่น ความยาวคลื่น) จะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันที่กระทำกับใยแก้ว โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่น เราสามารถวัดความดันได้อย่างแม่นยำ

เซ็นเซอร์วัดความดันแบบใยแก้วนำแสงมักใช้ในการวัดความดันในระบบไฮดรอลิก ท่อส่งก๊าซ เป็นต้น

 • ไม่ไวต่อสัญญาณรบกวน
 • ช่วงการวัดกว้าง
 • ติดตั้งยาก
 • ราคาสูง
pressure transmitter hydrostatique

Hydrostatic pressure transmitter

Pressure transmitter แบบไฮโดรสแตติกส์ทำงานตามหลักการไฮโดรสแตติกส์เพื่อให้การวัดความดันที่สัมพันธ์กับระดับของเหลวที่กระทำ

ในเพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์แบบไฮโดรสแตติกส์ ของเหลวจะถูกบรรจุอยู่ในช่องปิดสนิท เมื่อแรงดันถูกกระทำกับแผ่นไดอะแฟรมของช่อง จะทำให้ผนังของช่องเสียรูป ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการวัดระดับของเหลว การเปลี่ยนแปลงนี้

 • ราคาถูก
 • ติดตั้งง่าย
 • ทนทานต่อแรงกระแทก
 • ใช้งานง่าย
 • ความแม่นยำต่ำ

การเลือกใช้ Pressure transmitter

การเลือกใช้ Pressure Transmitter ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • ช่วงของแรงดัน: ต้องเลือก Pressure Transmitter ที่สามารถวัดแรงดันได้ในช่วงที่ต้องการ
 • ชนิดของของเหลวหรือแก๊ส: ต้องเลือก Pressure Transmitter ที่ทนทานต่อของเหลวหรือแก๊สที่ต้องการวัด
 • ความแม่นยำ: ต้องเลือก Pressure Transmitter ที่มีความแม่นยำตามต้องการ
 • สัญญาณขาออก: ต้องเลือก Pressure Transmitter ที่มีสัญญาณขาออกที่สอดคล้องกับระบบควบคุม
 • สภาพแวดล้อม: ต้องเลือก Pressure Transmitter ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

การติดตั้ง Pressure transmitter

 • ติดตั้ง Pressure Transmitter ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา
 • ป้องกัน Pressure Transmitter จากแรงกระแทก ความร้อน และความชื้น
 • เชื่อมต่อ Pressure Transmitter กับระบบควบคุมอย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง

 • เลือก Pressure Transmitter ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ติดตั้ง Pressure Transmitter อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบ Pressure Transmitter เป็นประจำ
 • ไม่ใช้ Pressure Transmitter เกินขีดจำกัด

สรุป

Pressure Transmitter เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม การเลือกใช้ Pressure Transmitter ที่เหมาะสมและติดตั้งอย่างถูกต้อง ช่วยให้การวัดและควบคุมแรงดันมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และปลอดภัย