แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

เกจวัดแรงดันประเภทส่งสัญญาณไฟฟ้า (Electric contact pressure gauge) เป็นเกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกที่มีฟังก์ชั่นเสริม ให้สามารถส่งสัญญาณ Contact ไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ โดยส่วนใหญ่จะมีสวิชท์อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ สวิชท์แรงดันต่ำ (Lower pressure switch) และ สวิชท์แรงดันสูง (Upper pressure switch)