แสดง %d รายการ

ไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seals)

ไดอะแฟรมซีล หรือ Diaphragm seal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบวัดแรงดัน เพื่อแยกตัววัดแรงดัน (Pressure gauge, Transmitter, or Switch) ออกจากตัวกลางหรือสารเคมีที่อาจกัดกร่อนหรือส่งผลเสียต่อเครื่องมือวัดแรงดันโดยตรง

↓ อ่านรายละเอียดสินค้า


รายละเอียดสินค้าประเภท Diaphragm Seal

การใช้งาน Diaphragm Seal

Diaphragm seal ทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงกั้นระหว่างสารเคมี(Process media) กับตัววัดแรงดัน ช่วยให้สามารถวัดแรงดันของสารเคมีได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องกังวลว่าตัววัดแรงดันจะเสียหายจากตัวกลางที่เกิดแรงดัน

โดยการเลือกใช้ Diaphragm Seal ผู้ใช้งานต้องทราบแรงดันในการใช้งาน(Process pressure), ประเภทการติดตั้ง(Installation type) และประเภทของตัวกลาง(Medium) ที่สัมผัสไดอะแฟรม

ประเภทของ Diaphragm seal

Diaphragm seal แบบเกลียว (Screw)

ใช้ติดตั้งกับท่อทั่วไป ไม่เหมาะกับการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ เหมาะใช้กับงานที่บำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนานๆ ครั้ง

diaphragm seal แบบเกลียว

ลักษณะ: เป็นเกลียว(Screw) ทั้ง 2 ฝั่ง รองรับแรงดันได้มาก ราคาไม่แพง


Diaphragm seal แบบเฟอร์รู (Ferrule)

เป็น Diaphragm seals ที่นิยมใช้ในงานสุขาภิบาล(Sanitary) โดยแบบ Ferrule จะใช้การติดตั้งด้วย Tri-Clamp ติดตั้งง่าย ถอดได้ไว ซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้การติดตั้งแบบ Ferrule เพราะงาน Sanitary ส่วนใหญ่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและทำความสะอาดบ่อยครั้ง

diaphragm seal แบบ ferrule

ลักษณะ: Ferrule diaphragm seal ประกอบไปด้วยเกลียวฝั่งที่ติดตั้งเครื่องมือวัด และอีกด้านจะเป็น Ferrule ขนาดต่างๆ เพื่อติดตั้งเข้ากับระบบท่อ

Diaphragm seal แบบหน้าแปลน (Flange)

ใช้ติดตั้งกับท่อที่เป็นหน้าแปลน(Flange) สามารถเลือกมาตรฐานหน้าแปล เช่น ANSI, DIN หรือ JISdiaphragm seal แบบหน้าแปลน

ลักษณะ: การติดตั้งฝั่งเครื่องมือวัดแรงดันเป็นเกลียว แต่ฝั่งที่ติดตั้งเข้ากับท่อเป็นหน้าแปลน


Diaphragm seal แบบยูเนี่ยน (Union)

ไดอะแฟรมที่ติดตั้งแบบ Union นิยมใช้ในงาน Sanitary เช่นเดียวกับ Ferrule มีจุดเด่นคือสามารถติดตั้งและถอดออกได้รวดเร็ว ง่ายต่อการบำรุงรักษา ทั้งนี้ในการเลือก Diaphragm seal ประเภทนี้ ผู้ใช้ควรทราบเกี่ยวกับมาตรฐานข้อต่อ Union เพื่อเลือกได้อย่างถูกต้องdiaphragm seal แบบ union

ลักษณะ: มีข้อต่อเกลียวสำหรับเครื่องมือวัดความดันและอีกฝั่งเป็นข้อต่อยูเนี่ยนมาตรฐานต่างๆ เช่น DIN11851 หรือ SMS1145

ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. การติดตั้ง Diaphragm seal เข้ากับเครื่องมือวัด

การติดตั้ง Diaphragm seal เข้ากับเครื่องมือวัด จำเป็นต้องใช้ความชำนาญและเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือวัดความดันสามารถทำงานได้อย่างปกติและแม่นยำ

sealing diaphragm

2. เลือกประเภทอย่างเหมาะสม

Diaphragm seal แต่ละประเภทนั้นมีคุณลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น แรงดันหรืออุณหภูมิที่รองรับ การทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีรวมถึงการติดตั้ง

type selection diaphragm seal

3. ไม่ควรถอดชิ้นส่วนโดยไม่จำเป็น

ชิ้นส่วนบางชิ้นของตัว Diaphragm seal มีความเปราะบาง การถอดที่ผิดวิธี อาจทำให้ไดอะแฟรมซีลเสียหาย หากยังอยู่ในประกันโปรดติดต่อผู้ขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

uninstall diaphragm seal

Diaphragm Seal เหมาะกับงานแบบใด ?

medium corrosion

ของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ช่วยป้องกันเกจวัดแรงดันจากการสัมผัสโดยตรงกับของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น กรด ด่าง สารเคมี
high temperature

ของไหลที่มีอุณหภูมิสูง

Diaphragm Seal ช่วยป้องกันเกจวัดแรงดันจากความร้อนสูง
ของไหลที่มีอนุภาค

ของไหลที่มีความหนืดสูง

Diaphragm Seal ช่วยป้องกันเกจวัดแรงดันจากการอุดตัน
mediuam density

ของไหลที่มีอนุภาค

Diaphragm Seal ช่วยป้องกันเกจวัดแรงดันจากการเสียหายจากอนุภาค