แสดง %d รายการ

ไดอะแฟรมซีล หรือ Diaphragm seal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบวัดแรงดัน เพื่อแยกตัววัดแรงดัน (Pressure gauge, Transmitter, or Switch) ออกจากตัวกลางหรือสารเคมีที่อาจกัดกร่อนหรือส่งผลเสียต่อเครื่องมือวัดแรงดันโดยตรง


รายละเอียดสินค้าประเภท Diaphragm Seal

การใช้งาน Diaphragm Seal

Diaphragm seal ทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงกั้นระหว่างสารเคมี(Process media) กับตัววัดแรงดัน ช่วยให้สามารถวัดแรงดันของสารเคมีได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องกังวลว่าตัววัดแรงดันจะเสียหายจากตัวกลางที่เกิดแรงดัน

โดยการเลือกใช้ Diaphragm Seal ผู้ใช้งานต้องทราบแรงดันในการใช้งาน(Process pressure), ประเภทการติดตั้ง(Installation type) และประเภทของตัวกลาง(Medium) ที่สัมผัสไดอะแฟรม

ประเภทของ Diaphragm seal

Diaphragm seal แบบเกลียว (Screw)

ใช้ติดตั้งกับท่อทั่วไป ไม่เหมาะกับการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ เหมาะใช้กับงานที่บำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนานๆ ครั้ง

diaphragm seal แบบเกลียว


ลักษณะ: เป็นเกลียว(Screw) ทั้ง 2 ฝั่ง รองรับแรงดันได้มาก ราคาไม่แพง


Diaphragm seal แบบเฟอร์รู (Ferrule)

เป็น Diaphragm seals ที่นิยมใช้ในงานสุขาภิบาล(Sanitary) โดยแบบ Ferrule จะใช้การติดตั้งด้วย Tri-Clamp ติดตั้งง่าย ถอดได้ไว ซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้การติดตั้งแบบ Ferrule เพราะงาน Sanitary ส่วนใหญ่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและทำความสะอาดบ่อยครั้ง

diaphragm seal แบบ ferrule

ลักษณะ: Ferrule diaphragm seal ประกอบไปด้วยเกลียวฝั่งที่ติดตั้งเครื่องมือวัด และอีกด้านจะเป็น Ferrule ขนาดต่างๆ เพื่อติดตั้งเข้ากับระบบท่อ

Diaphragm seal แบบหน้าแปลน (Flange)

ใช้ติดตั้งกับท่อที่เป็นหน้าแปลน(Flange) สามารถเลือกมาตรฐานหน้าแปลนได้ ข้อดีคือติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องตัดต่อหรือแปลงหน้าแปลนเป็นเกลียว

diaphragm seal แบบหน้าแปลน

ลักษณะ: การติดตั้งฝั่งเครื่องมือวัดแรงดันเป็นเกลียว แต่ฝั่งที่ติดตั้งเข้ากับท่อเป็นหน้าแปลน


Diaphragm seal แบบยูเนี่ยน (Union)

ไดอะแฟรมที่ติดตั้งแบบ Union นิยมใช้ในงาน Sanitary เช่นเดียวกับ Ferrule มีจุดเด่นคือสามารถติดตั้งและถอดออกได้รวดเร็ว ง่ายต่อการบำรุงรักษา ทั้งนี้ในการเลือก Diaphragm seal ประเภทนี้ ผู้ใช้ควรทราบเกี่ยวกับมาตรฐานข้อต่อ Union เพื่อเลือกได้อย่างถูกต้อง

diaphragm seal แบบ union

ลักษณะ: มีข้อต่อเกลียวสำหรับเครื่องมือวัดความดันและอีกฝั่งเป็นข้อต่อยูเนี่ยนมาตรฐานต่างๆ เช่น DIN11851 หรือ SMS1145

ข้อควรระวังในการซื้อ Diaphragm seal

ในการใช้งานหรือเลือกซื้อ Diaphragm seal ทุกประเภท มีสิ่งที่คุณควรจำเป็นต้องทราบ ดังนี้

ประเภทเกจวัดสูญญากาศ vacuum gauge

1. การติดตั้ง Diaphragm seal เข้ากับเครื่องมือวัด

การติดตั้ง Diaphragm seal เข้ากับเครื่องมือวัด จำเป็นต้องใช้ความชำนาญและเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือวัดความดันสามารถทำงานได้อย่างปกติและแม่นยำ

ประเภทเกจวัดแรงดัน pressure gauge

2. เลือกประเภทอย่างเหมาะสม

Diaphragm seal แต่ละประเภทนั้นมีคุณลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น แรงดันหรืออุณหภูมิที่รองรับ การทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีรวมถึงการติดตั้ง

ประเภทเกจวัดแรงดันและสูญญากาศ compound gauge

3. ไม่ควรถอดชิ้นส่วนโดยไม่จำเป็น

ชิ้นส่วนบางชิ้นของตัว Diaphragm seal มีความเปราะบาง การถอดที่ผิดวิธี อาจทำให้ไดอะแฟรมซีลเสียหาย หากยังอยู่ในประกันโปรดติดต่อผู้ขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

analog pressure gauge

เกจวัดแรงดันอนาล็อก (Analog pressure gauge)

รูปแบบเกจวัดแรงดันที่ใช้หลักการทำงานของบูร์ดอง(Bourdon tube) อาศัยกลไกทางกายภาพและไม่มีสัญญาณไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง
digital pressure gauge

เกจวัดแรงดันดิจิตอล (Digital pressure gauge)

เกจวัดแรงดันดิจิตอล ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์ความดันเพียโซเซ็นเซอร์(Piezoelectric Sensor) แปลงแรงดันเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยังหน้าจอแสดงค่าเป็นตัวเลขดิจิทัล
diaphragm pressure gauge

เกจวัดแรงดันไดอะแฟรม (Diaphragm pressure gauge)

เกจวัดแรงดันแบบไดอะแฟรมใช้หลักการยืดหดของแผ่นไดอะแฟรมที่มีพื้นผิวคล้ายคลื่น ส่งต่อแรงดันไปยังมาตรวัด โดยแผ่นไดอะแฟรมทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ตะกอนหรือสิ่งสกปรก เข้าไปยังเกจวัดแรงดัน
electric contact pressure gauge

เกจวัดแรงดันแบบส่งสัญญาณไฟฟ้า (Electric contact pressure gauge)

เกจวัดแรงดันรูปแบบส่งสัญญาณไฟฟ้า ใช้หลักการทำงานเหมือน Analog pressure gauge เพียงแต่มีฟังก์ชั่นพิเศษ คือมีสวิทช์ที่สามารถตั้งค่า Lower และ Upper pressure เมื่อแรงดันถึงจุดที่กำหนด เกจวัดจะส่งสัญญาณผ่าน Dry contact ผ่านตามสายไปจนถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ได้