แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

เกจวัดแรงดัน 250 bar

เกจวัดแรงดันช่วงการวัดตั้งแต่ 0-250 bar สามารถใช้ในงานที่หลากหลาย โดยตัวอย่างของการใช้เกจวัดแรงดัน 250 bar มีดังนี้

  • งานอุตสาหกรรม: ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อวัดแรงดันของของเหลวและก๊าซ สามารถพบได้ในโรงงาน โรงไฟฟ้า และเหมืองแร่

  • งานก่อสร้าง: เกจ์วัดแรงดัน 250 bar ยังใช้ในงานก่อสร้างเพื่อวัดแรงดันของไฮดรอลิกส์และระบบลม สามารถใช้เพื่อตรวจสอบแรงดันในยางรถขุดและอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ

  • งานยานยนต์: เกจวัดแรงดัน 250 bar ใช้ในยานยนต์ อุตสาหกรรมเพื่อวัดแรงดันของน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น และของเหลวอื่นๆ สามารถพบได้ในรถยนต์ รถบรรทุก และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ

  • การใช้งานทางการแพทย์: นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในทางการแพทย์ การตั้งค่าเพื่อวัดความดันโลหิต สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความดันของถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

สรุป

เกจวัดแรงดัน 250 bar เป็นเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้ได้ใน ต่างๆ การใช้งาน มีความสำคัญต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ