หน่วยแรงดันที่นิยมใช้บน Pressure Gauge

Pressure Gauge : bar, kg/cm^2, PSI
Vacuum Gauge : bar, mmHg
Compound Gauge : bar, kg/cm^2, PSI

*หน่วยที่ใช้บ่อย PSI และ bar โดย 14.5 PSI  = 1 bar ≈ 0.98 kg/cm^2 (อาจประมาณอย่างหยาบได้ว่า bar และ kg/cm^2 มีค่าเกือบเท่ากัน)

ตารางหน่วยวัดแรงดัน Pressure Gauge

ตารางหน่วยวัดแรงดัน

pressure gauge_wika_nuovafima_octa_หน่วยวัด_alt

 

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pressure Gauge

 

สนใจ Pressure Gauge และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ติดต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.