ข้อต่อลม ชนิดต่างๆ

ข้อต่อลม ชนิดต่างๆ ONE-TOUCH TUBE FITTINGS


One-touch tube fittings are used in pneumatic piping.
The tube fittings come in a wide variety of models to meet all your needs in pneumatic piping.
Even after installation, the direction of the tube can be changed freely.
Nickel-pated metal body ensures anti-corrosion and anti-contamination.
All R and NPT threads are pre-coated sealant.

 

 
Fluid Type
Air (No other type of gas or liquid)
Working Pressure Range
0~150PSI
0~9.9KgF/cm2(0~990KPa)
Negative Pressure
-29.5 in Hg
-750mm Hg(10 Torr)
Working Temperature
32~140°F
0-60
  (1) Model Type
(3) Tread Size
(2) Tube Outer Dia
 
 
Metric Tube
Code
04
06
08
10
12
16
Size(mm)
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ16
 
Metric Tube
Taper pipe Thred
Code
M5
M6
01
02
03
04
Size(mm)
M5X0.8
M6X1.0
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
 
InchTube
Code
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
Size(mm)
Φ5/32
Φ3/16
Φ1/4
Φ5/16
Φ3/8
Φ1/2
 
UNF Thread
American Standard Taper pipe Thread
Code
U
N1
N2
N3
N4
Size(mm)
10-32UNF
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
When (2) is thread size, choose thread size from (3).
When (3) is tube diameter, choose tube diameter from(2).
(4) Body Color Code
No Code: Black Color
C:Grey Color
 
 
P C
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PC04-M5
PC06-04
PC12-02
PC1/4-01
PC3/8-04
PC5/32-U
PC1/4-N2
PC1/2-N2
PC04-M6
PC08-01
PC12-03
PC1/4-02
PC1/2-02
PC5/32-N1
PC1/4-N3
PC1/2-N3
PC04-01
PC08-02
PC12-04
PC1/4-03
PC1/2-03
PC5/32-N2
PC5/16-N2
PC1/2-N4
PC04-02
PC08-03
PC12-03
PC5/16-01
PC1/2-04
PC3/16-U
PC5/16-N3
 
PC06-M5
PC08-04
PC12-04
PC5/16-02
 
PC3/16-N1
PC5/16-N4
 
PC06-M6
PC10-01
 
PC5/16-03
 
PC3/16-N2
PC3/8-N1
 
PC06-01
PC10-02
 
PC3/8-01
 
PC3/16-N3
PC3/8-N2
 
PC06-02
PC10-03
 
PC3/8-02
 
PC 1/4U
PC3/8-N3
 
PC06-03
PC10-04
 
PC3/8-03
 
PC1/4N1
PC3/8-N4
 
POC
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
POC 04-M5
POC 08-01
POC 12-03
POC 1/4-01
POC 5/32-U
POC 3/8-N3
POC 04-M6
POC 08-02
POC 12-04
POC 1/4-02
POC 5/32-N1
POC 3/8-N4
POC 04-01
POC 08-03
 
POC 5/16-01
POC 1/4-U
POC 1/2-N2
POC 04-02
POC 08-04
 
POC 5/16-02
POC 1/4-N1
POC 1/2-N3
POC 06-M5
POC 10-01
 
POC 5/16-03
POC 1/4-N2
POC 1/2-N4
POC 06-M6
POC 10-02
 
POC 3/8-02
POC 5/16-N1
 
POC 06-01
POC 10-03
 
POC 3/8-03
POC 5/16-N2
 
POC 06-02
POC 10-04
 
POC 3/8-04
POC 5/16-N3
 
POC 06-03
POC 12-02
 
 
POC 3/8-N2
 
PCF
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(RC)
Tube(Inch)-Thread(RC)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PCF 04-01
PCF 10-01
PCF 1/4-01
PCF 5/32-N1
PCF 3/8-N2
PCF 04-02
PCF 10-02
PCF 1/4-02
PCF 5/32-N2
PCF 3/8-N3
PCF 06-01
PCF 10-03
PCF 5/16-01
PCF 3/16-N1
PCF 1/2-N2
PCF 06-02
PCF 10-04
PCF 5/16-02
PCF 3/16-N2
PCF 1/2-N3
PCF 06-03
PCF 12-02
PCF 3/8-02
PCF 1/4-N1
 
PCF 08-01
PCF 12-03
PCF 3/8-03
PCF 1/4-N2
 
PCF 08-02
PCF 12-04
 
PCF 5/16-N1
 
PCF 08-03
 
 
PCF 5/16-N2
 
PCF 08-04
 
 
PCF 5/16-N3
 
P L
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PL 04-M5
PL 06-04
PL 12-02
PL 1/4-01
PL 3/8-04
PL 5/32-U
PL 1/4-N2
PL 1/2-N2
PL 04-M6
PL 08-01
PL 12-03
PL 1/4-02
PL 1/2-02
PL 5/32-N1
PL 1/4-N3
PL 1/2-N3
PL 04-01
PL 08-02
PL 12-04
PL 1/4-03
PL 1/2-03
PL 5/32-N2
PL 5/16-N1
PL 1/2-N4
PL 04-02
PL 08-03
PL 16-03
PL 5/16-01
PL 1/2-04
PL 3/16-U
PL 5/16-N2
 
PL 06-M5
PL 08-04
PL 16-04
PL 5/16-02
 
PL 3/16-N1
PL 5/16-N3
 
PL 06-M6
PL 10-01
 
PL 5/16-03
 
PL 3/16-N2
PL 3/8-N1
 
PL 06-01
PL 10-02
 
PL 3/8-01
 
PL 3/16-N3
PL 3/8-N2
 
PL 06-02
PL 10-03
 
PL 3/8-02
 
PL 1/4-U
PL 3/8-N3
 
PL 06-03
PL 10-04
 
PL 3/8-03
 
PL 1/4-N1
PL 3/8-N4
 
 
PLH
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PLH 04-M5
PLH 06-04
PLH 12-02
PLH 1/4-01
PLH 3/8-04
PLH 5/32-U
PLH 1/4-N2
PLH 1/2-N2
PLH 04-M6
PLH 08-01
PLH 12-03
PLH 1/4-02
PLH 12-02
PLH 5/32-N1
PLH 1/4-N3
PLH 1/2-N3
PLH 04-01
PLH 08-02
PLH 12-04
PLH 1/4-03
PLH 12-03
PLH 5/32-N2
PLH 5/16-N1
PLH 1/2-N4
PLH 04-02
PLH 08-03
 
PLH 5/16-01
PLH 12-04
PLH 3/16-U
PLH 5/16-N2
 
PLH 06-M5
PLH 08-04
 
PLH 5/16-02
 
PLH 3/16-N1
PLH 5/16-N3
 
PLH 06-M6
PLH 10-01
 
PLH 5/16-03
 
PLH 3/16-N2
PLH 3/8-N1
 
PLH 06-01
PLH 10-02
 
PLH 3/8-01
 
PLH 3/16-N3
PLH 3/8-N2
 
PLH 06-02
PLH 10-03
 
PLH 3/8-02
 
PLH 1/4-U
PLH 3/8-N3
 
PLH 06-03
PLH 10-04
 
PLH 3/8-03
 
PLH 1/4-N1
PLH 3/8-N4
 
 
 
 
 
PLL
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PLL 04-M5
PLL 06-04
PLL 12-02
PLL 1/4-01
PLL 5/32-U
PLL 5/16-N2
PLL 04-M6
PLL 08-01
PLL 12-03
PLL 1/4-02
PLL 5/32-N1
PLL 5/16-N3
PLL 04-01
PLL 08-02
PLL 12-04
PLL 5/16-01
PLL 3/16-N1
PLL3/8-N2
PLL 04-02
PLL 08-03
 
PLL 5/16-02
PLL 3/16-N2
PLL 3/8-N3
PLL 06-M5
PLL 08-04
 
PLL 3/8-02
PLL 3/16-N3
PLL 3/8-N4
PLL 06-M6
PLL 10-01
 
PLL 3/8-03
PLL 1/4-N1
PLL 1/2-N2
PLL 06-01
PLL 10-02
 
 
PLL 1/4-N2
PLL 1/2-N3
PLL 06-02
PLL 10-03
 
 
PLL 1/4-N3
PLL 1/2-N4
PLL 06-03
PLL 10-04
 
 
PLL 5/16-N1
 
 
P B
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PB 04-M5
PB 06-04
PB 12-02
PB 1/4-01
PB 3/8-04
PB 5/32-U
PB 1/4-N2
PB 1/2-N2
PB 04-M6
PB 08-01
PB 12-03
PB 1/4-02
PB 1/2-02
PB 5/32-N1
PB 1/4-N3
PB 1/2-N3
PB 04-01
PB 08-02
PB 12-04
PB 1/4-03
PB 1/2-03
PB 5/32-N2
PB 5/16-N1
PB 1/2-N4
PB 04-02
PB 08-03
PB 16-03
PB 5/16-01
PB 1/2-04
PB 3/16-U
PB 5/16-N2
 
PB 06-M5
PB 08-04
PB 16-04
PB 5/16-02
 
PB 3/16-N1
PB 5/16-N3
 
PB 06-M6
PB 10-01
 
PB 5/16-03
 
PB 3/16-N2
PB 3/8-N1
 
PB 06-01
PB 10-02
 
PB 3/8-01
 
PB 3/16-N3
PB 3/8-N2
 
PB 06-02
PB 10-03
 
PB 3/8-02
 
PB 1/4-U
PB 3/8-N3
 
PB 06-03
PB 10-04
 
PB 3/8-03
 
PB 1/4-N1
PB 3/8-N4
 
P D
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PD 04-M5
PD 06-04
PD 12-02
PD 1/4-01
PD 3/8-04
PD 5/32-U
PD 1/4-N2
PD 1/2-N2
PD 04-M6
PD 08-01
PD 12-03
PD 1/4-02
PD 1/2-02
PD 5/32-N1
PD 1/4-N3
PD 1/2-N3
PD 04-01
PD 08-02
PD 12-04
PD 1/4-03
PD 1/2-03
PD 5/32-N2
PD 5/16-N1
PD 1/2-N4
PD 04-02
PD 08-03
 
PD 5/16-01
PD 1/2-04
PD 3/16-U
PD 5/16-N2
 
PD 06-M5
PD 08-04
 
PD 5/16-02
 
PD 3/16-N1
PD 5/16-N3
 
PD 06-M6
PD 10-01
 
PD 5/16-03
 
PD 3/16-N2
PD 3/8-N1
 
PD 06-01
PD 10-02
 
PD 3/8-01
 
PD 3/16-N3
PD 3/8-N2
 
PD 06-02
PD 10-03
 
PD 3/8-02
 
PD 1/4-U
PD 3/8-N3
 
PD 06-03
PD 10-04
 
PD 3/8-03
 
PD 1/4-N1
PD 3/8-N4
 
PX
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PX 04-M5
PX 06-04
PX 12-02
PX 1/4-01
PX 3/8-04
PX 5/32-U
PX 1/4-N2
PX 1/2-N2
PX 04-M6
PX 08-01
PX 12-03
PX 1/4-02
PX 1/2-02
PX 5/32-N1
PX 1/4-N3
PX 1/2-N3
PX 04-01
PX 08-02
PX 12-04
PX 1/4-03
PX 1/2-03
PX 5/32-N2
PX 5/16-N1
PX 1/2-N4
PX 04-02
PX 08-03
 
PX 5/16-01
PX 1/2-04
PX 3/16-U
PX 5/16-N2
 
PX 06-M5
PX 08-04
 
PX 5/16-02
 
PX 3/16-N1
PX 5/16-N3
 
PX 06-M6
PX 10-01
 
PX 5/16-03
 
PX 3/16-N2
PX 3/8-N1
 
PX 06-01
PX 10-02
 
PX 3/8-01
 
PX 3/16-N3
PX 3/8-N2
 
PX 06-02
PX 10-03
 
PX 3/8-02
 
PX 1/4-U
PX 3/8-N3
 
PX 06-03
PX 10-04
 
PX 3/8-03
 
PX 1/4-N1
PX 3/8-N4
 
 
PH
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
PH 04-M5
PH 08-01
PH 12-04
PH 1/4-M5
PH 5/32-U
PH 5/16-N3
PH 04-M6
PH 08-02
 
PH 1/4-01
PH 5/32-N1
PH 3/8-N2
PH 04-01
PH 08-03
 
PH 1/4-02
PH 3/16-U
PH 3/8-N3
PH 04-02
PH 08-04
 
PH 5/16-01
PH 3/16-N1
PH 1/2-N3
PH 06-M5
PH 10-02
 
PH 5/16-02
PH 3/16-N2
PH 1/2-N4
PH 06-M6
PH 10-03
 
PH 5/16-03
PH 1/4-N1
 
PH 06-01
PH 10-04
 
PH 3/8-02
PH 1/4-N2
 
PH 06-02
PH 12-02
 
PH 3/8-03
PH 5/16-N1
 
PH 06-03
PH 12-03
 
 
PH 5/16-N2
 
 
 
 
PHF
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(NPT)
PHF 04-M5 PHF 08-01 PHF 12-04 PHF 1/4-M5 PHF 5/32-U PHF 5/16-N3
PHF 04-M6 PHF 08-02   PHF 1/4-01 PHF 5/32-N1 PHF 3/8-N2
PHF 04-01 PHF 08-03   PHF 1/4-02 PHF 3/16-U PHF 3/8-N3
PHF 04-02 PHF 08-04   PHF 5/16-01 PHF 3/16-N1 PHF 1/2-N3
PHF 06-M5 PHF 10-02   PHF 5/16-02 PHF 3/16-N2 PHF 1/2-N4
PHF 06-M6 PHF 10-03   PHF 5/16-03 PHF 1/4-N1  
PHF 06-01 PHF 10-04   PHF 3/8-02 PHF 1/4-N2  
PHF 06-02 PHF 12-02   PHF 3/8-03 PHF 5/16-N1  
PHF 06-03 PHF 12-03     PHF 5/16-N2  
PGJ
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(NPT)
PGJ 06-04 PGJ 08-1/4 PGJ 1/4-5/32
PGJ 08-04 PGJ 10-1/4 PGJ 5/16-5/32
PGJ 08-06 PGJ 10-5/16 PGJ 5/16-1/4
PGJ 10-06 PGJ 12-1/4 PGJ 3/8-1/4
PGJ 10-08 PGJ 12-5/16 PGJ 3/8-5/16
PGJ 12-06 PGJ 12-3/8 PGJ 1/2-1/4
PGJ 12-08   PGJ 1/2-5/16
PGJ 12-10   PGJ 1/2-3/8
P U
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PU 04 PU 5/32
PU 06 PU 3/161
PU 08 PU 1/ 4
PU 10 PU 5/16
PU 12 PU 3/ 8
PU 16 PU 1/ 2
P V
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PV 04 PV 5/32
PV 06 PV 3/16
PV 08 PV 1/ 4
PV 10 PV 5/16
PV 12 PV 3/ 8
PV 16 PV 1/ 2
P E
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PE 04 PE 5/32
PE 06 PE 3/16
PE 08 PE 1/ 4
PE 10 PE 5/16
PE 12 PE 3/8
PE 16 PE 1/2
P Y
 
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PY 04 PY 5/32
PY 06 PY 3/16
PY 08 PY 1/ 4
PY 10 PY 5/16
PY 12 PY 3/ 8
  PY 1/ 2
P G
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PG 06-04 PG 3/16-5/32
PG 08-06 PG 1/4-5/32
PG 10-08 PG 1/4-3/16
PG 12-10 PG 5/16-1/4
PG 16-12 PG 3/8-5/16
  PG 1/2-3/8
P W
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PW 06-04 PW 3/16-5/32
PW 08-06 PW 1/4-5/32
PW 10-08 PW 1/4-3/16
PW 12-10 PW 5/16-1/4
  PW 3/8-5/16
  PW 1/2-3/8


PEG
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PEG 06-04 PEG 1/4-5/32
PEG 08-06 PEG 5/16-1/4
PEG 10-08 PEG 3/8-5/16
PEG 12-10 PEG 1/2-3/8
PEG 16-12  
P M
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PM 04 PM 5/32
PM 06 PM 3/16
PM 08 PM 1/4
PM 10 PM 5/16
PM 12 PM 3/ 8
  PM 1/2
PLF
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(RC) Tube(Inch)-Thread(NPT)
PLF 04-M5 PLF 08-01 PLF 12-03 PLF 5/32-N1 PLF 3/8-N3
PLF 04-M6 PLF 08-02 PLF 12-04 PLF 3/16-N1 PLF 1/2-N3
PLF 04-01 PLF 08-03   PLF 3/16-N2 PLF 1/2-N4
PLF 04-02 PLF 08-04   PLF 1/4-N1  
PLF 06-M5 PLF 10-01   PLF 1/4-N2  
PLF 06-M6 PLF 10-02   PLF 5/16-N1  
PLF 06-01 PLF 10-03   PLF 5/16-N2  
PLF 06-02 PLF 10-04   PLF 5/16-N3  
PLF 06-03 PLF 12-02   PLF 3/8-N2  
PMF
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(RC) Tube(Inch)-Thread(NPT)
PMF 04-01 PMF 10-01 PMF 5/32-N1 PMF 3/8-N3
PMF 04-02 PMF 10-02 PMF 3/16-N1 PMF 1/2-N3
PMF 06-01 PMF 10-03 PMF 3/16-N2 PMF 1/2-N4
PMF 06-02 PMF 10-04 PMF 1/4-N1  
PMF 06-03 PMF 12-02 PMF 1/4-N2  
PMF 08-01 PMF 12-03 PMF 5/16-N1  
PMF 08-02 PMF 12-04 PMF 5/16-N2  
PMF 08-03   PMF 5/16-N3  
PMF 08-04   PMF 3/8-N2  
PZA
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PZA 04 PZA 5/32
PZA 06 PZA 3/16
PZA 08 PZA 1/ 4
PZA 10 PZA 5/16
PZA 12 PZA 3/ 8
  PZA 1/ 2
P P
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PP 04 PP 5/32
PP 06 PP 3/16
PP 08 PP 1/ 4
PP 10 PP 5/16
PP 12 PP 3/ 8
PP 16 PP 1/ 2
PLJ
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PLJ 04 PLJ 5/32
PLJ 06 PLJ 3/16
PLJ 08 PLJ 1/ 4
PLJ 10 PLJ 5/16
PLJ 12 PLJ 3/8
  PLJ 1/2
PLGJ
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PLGJ 06-04 PLGJ 3/16-5/32
PLGJ 08-06 PLGJ 1/4-5/32
PLGJ 10-08 PLGJ 1/4-3/16
PLGJ 12-10 PLGJ 5/16-1/4
  PLGJ 3/8-5/16
  PLGJ 1/2-3/8

 
PYJ
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PYJ 04 PYJ 5/32
PYJ 06 PYJ 3/16
PYJ 08 PYJ 1/4
PYJ 10 PYJ 5/16
PYJ 12 PYJ 3/ 8
  PYJ 1/ 2
   
   
   
PWJ
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PWJ 06-04 PWJ 1/4-5/32
PWJ 08-06 PWJ 5/16-1/4
PWJ 10-08 PWJ 3/8-5/16
PWJ 12-10 PWJ 1/2-3/8
   
   
   
   
   
PIJ
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PIJ 04 PIJ 5/32
PIJ 06 PIJ 3/16
PIJ 08 PIJ 1/ 4
PIJ 10 PIJ 5/16
PIJ 12 PIJ 3/ 8
PIJ 16 PIJ 1/ 2
   
   
   
PIG
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PIG 06-04 PIG 3/16-5/32
PIG 08-06 PIG 1/4-5/32
PIG 10-08 PIG 1/4-3/16
PIG 12-10 PIG 5/16-1/4
PIG 16-12 PIG 3/8-5/16
  PIG 1/2-3/8
   
   
   
PKD
MODEL(φD1-φD2-T)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PKD 06-04-01 PKD 3/16-5/32-N1
PKD 08-04-02 PKD 1/4-5/32-N1
PKD 08-06-02 PKD 5/16-5/32-N2
PKD 10-08-03 PKD 5/16-3/16-N2
  PKD 5/16-1/4-N2
  PKD 3/8-5/16-N3
   
   
   
P K
MODEL(φD)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PK 04 PK 5/32
PK 06 PK 3/16
PK 08 PK 1/4
  PK 5/16
   
   
   
   
   
PKG
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PKG 06-04 PKG 3/16-5/32
PKG 08-04 PKG 1/4-5/32
PKG 08-06 PKG 5/16-5/32
PKG 10-06 PKG 5/16-3/16
PKG 10-08 PKG 5/16-1/4
  PKG 3/8-1/4
  PKG 3/8-5/16
   
   
PKJ
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric) Tube(Inch)
PKJ 06-04 PKJ 3/16-5/32
PKJ 08-04 PKJ 1/4-5/32
PKJ 08-06 PKJ 5/16-5/32
PKJ 10-06 PKJ 5/16-3/16
PKJ 10-08 PKJ 5/16-1/4
  PKJ 3/8-1/4
  PKJ 3/8-5/16
   
   Product

- ชุดกรองลม ปรับลม จ่ายน้ำมันหล่อลื่น   
- วาลว์ลม    
- กระบอกลม    
- วาลว์น้ำ ควบคุมด้วยไฟฟ้า    
- ข้อต่อลม ชนิดต่างๆ    
- หัวขับลม Actiator    
- หัวขับ ควบคุมด้วยไฟฟ้า 


สอบถามรายละเอียดสินค้าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เกรียงศักดิ์ สาคร 08-888-666-89
 
คุณ อภิวัฒน์ ด่านอุดมชาญ 086-604-5228


 
 
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด
 
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
 
โทร: 02-932-0368, 02-538-2853
 
โทรสาร: 02-932-0370
 
มือถือ: 088-886-6689
 
E-mail: Katatheponsri@hotmail.com
 
http://www.pneuma.co.th
 
http://www.เกจวัดแรงดัน.com/
 
http://www.xn--12cmc2cb4a8d4a4ge0nra.com


 
Visitors: 45,627