ชุดกรองลม

Air Filter Regulator Lubricator
ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือ ชุดกรองปรับลม เพื่อ ใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
 
AC series filter regulator+ lubricator
AC series filter+ regulator+ lubricator
AW series filter regulator
AF series filter
AR series regulator
AL series lubricator
AC series Bracket
FR/L series filter regulator+ lubricator
FR series filter regulator
F series filter
R series regulator
L series lubrication
UFR/L series filter regulation+ lubricator
UFRL series filter+ regulator+ Lubricator-X
UFR series filter regulator
UF series filter
UR series regulator
UL series lubricator
AC、BC series filter+regulator+lubricator
AFC、BFC series filter regulator+ lubricator
AFR、BF filter regulator
AF、BF filter regulator
AR、BR series regulator
AL、BL series lubricator
QTYH regulator、QSLH filter
SFC filter regulator+ lubricator、SL series lubricator、SFR filter regulator
IR series regulator
AD series auto drain
GS、GF series gauge
RD series auto drain 16 Bar

 

 Product

- ชุดกรองลม ปรับลม จ่ายน้ำมันหล่อลื่น   
- วาลว์ลม    
- กระบอกลม    
- วาลว์น้ำ ควบคุมด้วยไฟฟ้า    
- ข้อต่อลม ชนิดต่างๆ    
- หัวขับลม Actiator    
- หัวขับ ควบคุมด้วยไฟฟ้า 


สอบถามรายละเอียดสินค้าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เกรียงศักดิ์ สาคร 08-888-666-89
 
คุณ อภิวัฒน์ ด่านอุดมชาญ 086-604-5228


 
 
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด
 
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
 
โทร: 02-932-0368, 02-538-2853
 
โทรสาร: 02-932-0370
 
มือถือ: 088-886-6689
 
E-mail: Katatheponsri@hotmail.com
 
http://www.pneuma.co.th
 
http://www.เกจวัดแรงดัน.com/
 
http://www.xn--12cmc2cb4a8d4a4ge0nra.com

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 45,627