ผลงานที่ผ่านมา

รูป บริการติดตั้ง/ดูแลหลังการขาย/นิวเมติก
ทางบริษัท มีทีมงาน บริการหลังการขายซ่อมสร้าง ชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิด
และให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม
ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ
ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ 


 
 
รูป งานติดตั้งกระบอกลมกับสวิทช์แม่เหล็กเข้ากับเครื่องจักร
 
 รูป งานติดตั้งกระบอกลมกับสวิทช์แม่เหล็กเข้ากับเครื่องจักร อีกหนึ่งชุด Setup และทดสอบการทำงานของอุปกรณ
 
รูปทีมงาน ในการติดตั้งกล่องควบคุม ระบบ pneumatic ใช้หลักการวัดปริมาณลม 
 
 กล่องคบคุมแสดงสถานะโดยมี pressure gauge แสดงปริมาณแรงลมในระบบ  
 
รูปทีมงาน ในการติดตั้งและทดสอบอีกครั้ง
 
   
 
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน งานกลึงตามแบบของลูกค้า
 
  งานกลึงตามแบบของลูกค้า เป็น บูธเสริมชิ้นงานของลูกค้า เสร็จเรียบร้อย 
 

 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ท้ายกระบอกลม โดยทำเป็นหูหลังเดียว ที่ตัวชิ้นงาน
 
ขั้นตอน การกัดด้วยมิลลิ่งตามแนวยาวที่กำหนดไว้ ตามแบบ
 

ขั้นตอนการกัดด้วยมิลลิ่ง ตามแนวยาวที่กำหนดไว้

 
 
รูป เมื่อกัดชิ้นงานจนสุดแล้ว เดินมิลลิ่งเก็บงาน ขอบซ้าย ขวาให้เรียบ
 
 รูป เมื่อกัดชิ้นงานจนสุดแล้ว เดินมิลลิ่งเก็บงาน ขอบซ้าย ขวาให้เรียบ ชิ้นงานที่ทำเสร็จเรียบร้ยบ

รูปงานติดตั้ง หัวขับลมเข้ากับท่อของลูกค้า
 
รูปงานติดตั้ง หัวขับลมเข้ากับท่อของลูกค้ารูปงานติดตั้ง หัวขับลมเข้ากับท่อของลูกค้า
  
 
รูปติดตั้งหัวขับลม+limit switch box + solenoid valve กับท่อที่เตรียมไว้
 
รูปติดตั้งหัวขับลม+limit switch box กับท่อที่เตรียมไว้  พร้อมใช้งาน รูปติดตั้งหัวขับลม+limit switch box + solenoid valve กับท่อที่เตรียมไว้ 
 

กำลังทดสอบ run systems 
 
กำลังทดสอบ run systems ในชุด Mix valve รูป กระบอกลม ติดตั้งกับ ไนท์เกทวาลว์

รูปติดตั้ง วาลว์ลมกับเครื่องจักร
 
รูปติดตั้ง วาลว์ลมกับเครื่องจักร
 
รูปติดตั้ง วาลว์ลมกับเครื่องจักร
 

รูป หางปลาไหลทองเหลือง กลึงตามแบบ
 

รูป หางปลาไหลทองเหลือง กลึงตามแบบ
อีกรูป
 
รูป หางปลาไหลทองเหลือง กลึงตามแบบ
อีกรูป

รูป Pressure gauge เกจวัดแรงดัน หน้าปัด
2.5 นิ้วเกลียวออกหลัง 2หุน
 
รูป Pressure gauge เกจวัดแรงดัน หน้าปัด
2.5 นิ้วเกลียวออกล่าง 2หุน
 
รูป Pressure gauge เกจวัดแรงดัน หน้าปัด
4 นิ้วเกลียวออกล่าง 4 หุน
 

Visitors: 45,299