เกจวัดแรงดัน Psi-ความรู้ทั่วไป-pressure gauge psi

เกจวัดแรงดัน PSI กับ 7 คำถามยอดฮิต

1.เกจวัดแรงดันแบบ PSI คืออะไร?

หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่การอ่านค่าแรงดันเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจคุ้นเคยกับเกจวัดแรงดันแบบ PSI อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องมือวัดที่ช่วยให้คุณตรวจสอบและควบคุมระดับแรงดันในการใช้งานต่างๆ หน่วย PSI เป็นตัวย่อของ “ปอนด์ต่อตารางนิ้ว” ซึ่งเป็นหน่วยแรงดันที่ใช้กันทั่วไปในอเมริกาเหนือ มันแสดงถึงแรงที่กระทำโดยน้ำหนักหนึ่งปอนด์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว PSI มักใช้ในการวัดแรงดันของก๊าซและของเหลวในการใช้งานต่างๆ เช่น ในระบบไฮดรอลิก ท่อ ถัง และยาง หน่วยแรงดันอื่นๆ เช่น หน่วยบาร์ หน่วยปาสคาล หรือหน่วยกิโลปาสกาล มักสามารถเทียบหน่วยเป็น PSI ได้

2.การแปลงหน่วย / เทียบหน่วย ของเกจวัดแรงดัน คืออะไร ?

การแปลงหน่วยของเกจวัดแรงดัน คือ การใช้หน่วยที่สามารถอ่านค่าแทนกันได้ ในการแปลงหน่วยมาตรวัดแรง

ดัน คุณจำเป็นต้องทราบค่าของหน่วยวัดระหว่างหน่วยที่คุณกำลังแปลงจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง (หน่วยวัดแรงดันที่นิยมใช้บน Pressure Gauge)

ตัวอย่างในการแปลงหน่วย เกจวัดความดัน PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เป็นหน่วยแรงดันอื่น คุณสามารถใช้ปัจจัยการแปลงต่อไปนี้
ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างในการแปลงหน่วยแรงดันอื่นเป็น PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) คุณสามารถใช้ปัจจัยการแปลงต่อไปนี้
ตัวอย่างเช่น

3.หลักการทำงานของเกจวัดแรงดันแบบ PSI ทำงานอย่างไร ?

เกจวัดความดัน PSI ทำงานโดยใช้ท่อ Bourdon หรือ บูร์ดอง (เป็นเกจวัดแรงดันที่อ่านค่าแรงดัน ด้วยการโก่งตัวหรือยืดหดตัวของท่อบูร์ดอง)
หรือไดอะแฟรมเพื่อแปลงแรงดันเป็นการเคลื่อนที่เชิงกล จากนั้นการเคลื่อนไหวจะถูกส่งไปยังตัวชี้หรือจอแสดงผลดิจิตอล ซึ่งคุณสามารถอ่านค่าแรงดันในหน่วย PSI ได้
เกจวัดแรงดันแบบ PSI บางรุ่นยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น

สัญญาณเตือน PRESSURE GAUGE

เกจวัดแรงดัน Psi-electric-contact-pressure gauge

สัญญาณเตือนเกจวัดแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเมื่อระดับแรงดันในระบบเกินหรือต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปจะใช้ในงานอุตสาหกรรมที่การรักษาแรงดันให้อยู่ในช่วงที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบ สามารถตั้งค่าการเตือนให้กระตุ้นการเตือนด้วยภาพหรือเสียงหรือทั้งสองอย่าง เพื่อบ่งชี้ว่าแรงดันเกินหรือต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้ สัญญาณเกจวัดแรงดันมักใช้ในระบบไฮดรอลิก ท่อ ถัง หม้อต้ม และภาชนะรับแรงดันอื่นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย โดยปกติจะเชื่อมต่อกับมาตรวัดความดันหรือเครื่องส่งสัญญาณความดันเพื่อรับและประมวลผลการอ่านค่าความดัน

เครื่องส่งสัญญาณ / เครื่องแปลงสัญญาณ

 

“OCTA” Pressure Transmitter Model : TR-3000 High Performance

 

เครื่องส่งสัญญาณ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างและส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสัญญาณไปในอากาศหรือผ่านสายเคเบิลไปยังเครื่องรับหรืออุปกรณ์อื่น เครื่องส่งสัญญาณถูกใช้งานในด้านต่าง ๆ รวมถึงวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรคมนาคม ระบบเรดาร์ และการสื่อสารผ่านดาวเทียม เครื่องส่งสัญญาณจะแปลงสัญญาณเข้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเสียง วิดีโอ หรือข้อมูล ให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเดินทางผ่านอากาศหรือสายเคเบิลได้ สัญญาณที่ส่งสามารถรับและถอดรหัสโดยเครื่องรับ ทำให้สามารถดึงข้อความหรือข้อมูลต้นฉบับได้ เครื่องส่งสัญญาณอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและกำลัง ตั้งแต่อุปกรณ์พกพาขนาดเล็กไปจนถึงอุปกรณ์กระจายเสียงขนาดใหญ่ที่ใช้โดยสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

 

4.ประเภทของเกจวัดแรงดัน PSI มีกี่ประเภท ?

มีเกจวัดแรงดันแบบ PSI หลายประเภทให้เลือก รวมทั้งเกจวัดแรงดันแบบอะนาล็อก เกจวัดแรงดันดิจิตอล และดิฟเฟอเรนเชียล มาตรวัดแบบอะนาล็อกใช้จอแสดงผลแบบเข็มและหน้าปัดเพื่อแสดงการอ่านค่าแรงดัน ในขณะที่มาตรวัดแบบดิจิทัลใช้จอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงค่าที่อ่านได้ เกจวัดแรงดันดิฟเฟอเรนเชียลใช้สำหรับวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างจุดสองจุด

5.เราสามารถประยุกต์ใช้เกจวัดแรงดัน PSI ได้อย่างไรบ้าง ?

การประยุกต์ใช้เกจวัดความดัน PSI มีมากมายหลายวิธี ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ เคมี ยา และการแปรรูปอาหาร ใช้สำหรับวัดระดับความดันในท่อ แท้งค์ หม้อต้ม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะความดันสูง นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และการบินเพื่อตรวจสอบแรงดันลมยางและแรงดันเชื้อเพลิงตามลำดับ

6.การเลือกเกจวัดแรงดัน PSI ที่เหมาะสมใช้ปัจจัยอะไรบ้าง ?

เมื่อเลือกเกจวัดแรงดันแบบ PSI ที่เหมาะสม คุณต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง เช่น ช่วงแรงดัน ความแม่นยำ ความทนทาน และความเข้ากันได้กับการใช้งานของคุณ นอกจากนี้ คุณควรเลือกระหว่างการแสดงผลแบบอะนาล็อกหรือดิจิตอลตามความชอบและความสะดวกในการอ่านของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือดูข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตก่อนตัดสินใจซื้อ

7.ประโยชน์ของเกจวัดแรงดัน PSI คือ ?

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้เกจวัดแรงดัน PSI หรือหน่วยการวัดอื่นๆ คือความปลอดภัย การตรวจสอบระดับแรงดันในอุปกรณ์ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานและประหยัดเงินได้ในระยะยาว ข้อดีอีกอย่างคือความแม่นยำ เกจวัดความดัน PSI ที่เชื่อถือได้ให้ค่าที่แม่นยำซึ่งช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

สรุป

โดยสรุปแล้วเกจวัดความดัน PSI เป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบแรงดัน ด้วยประเภทต่างๆ ที่มีให้เลือก คุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมตามการใช้งานและความชอบของคุณ เมื่อเข้าใจถึงประโยชน์และข้อกำหนดในการบำรุงรักษาของเกจวัดแรงดัน PSI คุณจะมั่นใจได้ว่าเกจจะทำงานได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำไปอีกหลายปี แม้คุณยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกเกจวัดแรงดันแบบใด ให้ปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้แทนจำหน่ายเกจวัดแรงดันเพื่อขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความชำนาญ พวกเขาสามารถให้คำปรึกษาสำหรับในการเลือกเกจวัดแรงดัน ที่เหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ รวมทั้งให้มั่นใจว่าเกจวัดแรงดันที่คุณเลือกตรงตามการใช้งาน
และบริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเกจวัดแรงดัน 

สามารถติดต่อมาและสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งได้ที่ Line@ : @pakoeng  หรือคลิ๊ก                                @pakoeng

Leave a Reply

Your email address will not be published.